Archive for noviembre, 2006

propera reunió

noviembre 26, 2006

la propera data de reunió serà dimarts 12 de desembre a les 11h de la matí al CSIC. En aquesta reunió està previst que en Josep Martí ens presenti referències sobre el cos que poden ser del nostre interés.

Anuncios

l’estudi social i cultural del cos

noviembre 24, 2006

El principal interès d’aquesta iniciativa és el de formar un grup de treball centrat en l’Antropologia del Cos tot sumant-nos així als darrers corrents dins de la disciplina que a partir de la idea de corporeitat (Csordas) explora el cos com a veritable camp de cultura, com a producte directe, per tant, dels vectors socials i culturals, i al mateix temps com a agent que participa de manera activa en el món social.

Entre els diferents objectius del grup està treballar sobre la problemàtica del cos com a construcció simbòlica, com objecte de presentació i com objecte de representació. Els interessa les conceptualitzacions sobre el cos, els seus usos i pràctiques socials, l’estudi de la corporeïtat humana com a fenomen social i cultural a partir dels tres nivells diferenciats d’anàlisi formulats per Scheper-Hughes i Lock: (a) el cos individual, entès en el sentit fenomenològic de l’experiència viscuda en el cos, (b) el cos social, usos representacionals del cos en la seva qualitat de símbol natural i (c) el cos polític: el cos humà com a eina o arma de domesticació i disciplinament i d’identificació, subjecció i resistència