Archive for noviembre, 2006

propera reunió

noviembre 26, 2006

la propera data de reunió serà dimarts 12 de desembre a les 11h de la matí al CSIC. En aquesta reunió està previst que en Josep Martí ens presenti referències sobre el cos que poden ser del nostre interés.

l’estudi social i cultural del cos

noviembre 24, 2006

El principal interès d’aquesta iniciativa és el de formar un grup de treball centrat en l’Antropologia del Cos tot sumant-nos així als darrers corrents dins de la disciplina que a partir de la idea de corporeitat (Csordas) explora el cos com a veritable camp de cultura, com a producte directe, per tant, dels vectors socials i culturals, i al mateix temps com a agent que participa de manera activa en el món social.

Entre els diferents objectius del grup està treballar sobre la problemàtica del cos com a construcció simbòlica, com objecte de presentació i com objecte de representació. Els interessa les conceptualitzacions sobre el cos, els seus usos i pràctiques socials, l’estudi de la corporeïtat humana com a fenomen social i cultural a partir dels tres nivells diferenciats d’anàlisi formulats per Scheper-Hughes i Lock: (a) el cos individual, entès en el sentit fenomenològic de l’experiència viscuda en el cos, (b) el cos social, usos representacionals del cos en la seva qualitat de símbol natural i (c) el cos polític: el cos humà com a eina o arma de domesticació i disciplinament i d’identificació, subjecció i resistència