Archive for octubre, 2007

Cossos frontera

octubre 30, 2007

21.jpg

Cossos frontera: gais i re-presentacions públiques
Begonya Enguix
13 novembre 16 h.
CSIC

A partir de les manifestacions per l’orgull gai que tenen lloc per commemorar els esdeveniments de Stonewall al 1969 i en particular del Mado 2006 i 2007 (Madrid Orgullo), pretenem analitzar la re-presentació pública dels gais a partir del següents eixos:

Presència/absència de l’esdeveniment

Presència/absència a l’esdeveniment (visibilitat)

Formes de re-presentació (models, màscares, minstrelització, significats)

L’existència d’un esdeveniment d’aquestes característiques, que suposa no només una reivindicació política, sinó també un reafirmació identitària és un camp privilegiat per analitzar com, a partir de l’anomenada orientació sexual, tant les identitats personals, com les socials son corporeitzades. El cos esdevé així no només frontera, aparador entre realitats, sinó metàfora i lloc simbòlic en el que s’incardinen i es re-presenten processos identitaris i pràctiques discursives complexes.

A partir de les narratives corporals dels assistents al Mado 2006 i 2007 analitzarem les narratives que travessen diferents models (des del leather al macizo passant pels óssos) i intentarem copsar la complexitat d’aquests processos identitaris i discursius que són, en aquest context particular, processos no només personals, sino també polítics, i que ens remeten a categories classificatòries fonamentals com sexe, gènere i pràctica sexual, entre d’altres.